Välkommen!

Din Revisor på Hansa KB är en revisionsbyrå i centrala Malmö. Byrån drivs av godkänd revisor Mats Anderberg, revisor sedan 1995. Byrån jobbar nästan uteslutande med revision och inom revisionsrelaterade områden. Byrån har under de senaste åren attraherat nya kunder och tillväxten har varit go Mats är ansluten till FAR och är underkastad FARs regelverk och står under Revisorsnämdens kontroll. För redovisning sammarbetar vi med ett antal kvalificerade redovisningsbyråer. Din Revisor är behjälplig med bolagsbildningar och bolagslegala frågor, t ex namnändringar, styrelseändringar och avveckling av bolag. Vid brådskande ärende bistår vi med rådgivning avseende köp av lagerbolag.

Din Revisor jobbar inte enbart med aktiebolag. Många bostadrättsföreningar vill ha en kvalificerad revisor som granskar räkenskaperna och säkerställer årsredovisningen, allt för medlemmarnas trygghet.

Om du inte redan är kund hos oss är du hjärtligt välkommen att höra av dig för ett första förutsättningslöst möte. Vi jobbar gärna med seriösa företagare som prioriterar företaget och dess affärer. Välkommen att höra av dig!